Odborný garant

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP
Diabetologické centrum 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze


Pořádá

gap 10
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel: 222 518 535
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.